O NÁS

Spoločnosť Vydražiť s. r. o. bola založená za účelom organizovania dobrovoľných dražieb, teda činnosť, ktorou sa zaoberá je realizácia dobrovoľných dražieb podľa zákona NR SR č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách a o doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov, v znení zákona NR SR č. 568/2007 Z.z. a zákona NR SR č. 477/2008 Z.z.

Portfólio
V maximálnej miere sa snažíme prispôsobiť potrebám našich klientov, s vedomím, že každý prípad si vyžaduje osobitý prístup. Portfólio dražobných prípadov je riešené prostredníctvom tímu skúsených správcov dražieb, koordinovaným zodpovedným vedúcim dražobnej spoločnosti.

Cieľ spoločnosti
Cieľom spoločnosti Vydražiť s. r. o. je poskytovať profesionálne a odborné služby pri realizácii dobrovoľných dražieb na najvyššej úrovni v súlade s platnou legislatívou a súčasne proaktívne pristupovať k vyhľadávaniu potencionálnych záujemcov o predmet dražby. Spoločnosť zabezpečuje kompletný servis, týkajúci sa inzercie predmetnej nehnuteľnosti pred samotnou dražbou, účelom je zabezpečiť čo najväčší počet dražiteľov a tým zvýšiť pravdepodobnosť dosiahnutia maximálnej ceny vydraženia.

Sledujte nás

Kontaktujte nás

Vydražiť, s. r. o.

Šustekova 15 851 04 Bratislava, Slovensko
Mail: info@vydrazit.sk

+421 911 450 022


TOP